Αποκτήστε το κρεβάτι σας σήμερα ή την επόμενη μέρα

Κρεβάτι Διαθέσιμες διάστασεις
ΧΑΜΟΓΕΛΟ
Χρώμα : Χαλκός
90Χ190, 90Χ200, 110Χ190, 110Χ200, 140Χ190, 140Χ200, 150Χ190, 150Χ200, 160Χ190, 160Χ200
ΤΗΝΟΣ
Χρώμα : Χαλκός
90Χ190, 90Χ200, 110Χ190, 110Χ200, 140Χ190, 140Χ200, 150Χ190, 150Χ200, 160Χ190, 160Χ200
ΝΑΞΟΣ
Χρώμα : Χαλκός
90Χ190, 90Χ200, 110Χ190, 110Χ200, 140Χ190, 140Χ200, 150Χ190, 150Χ200, 160Χ190, 160Χ200
ΑΝΔΡΟΣ
Χρώμα : Χαλκός
90Χ190, 90Χ200, 110Χ190, 110Χ200, 140Χ190, 140Χ200, 150Χ190, 150Χ200, 160Χ190, 160Χ200
ΡΟΔΟΣ
Χρώμα : Χαλκός
90Χ190, 90Χ200, 110Χ190, 110Χ200, 140Χ190, 140Χ200, 150Χ190, 150Χ200, 160Χ190, 160Χ200
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Χρώμα : Χαλκός
90Χ190, 90Χ200, 110Χ190, 110Χ200, 140Χ190, 140Χ200, 150Χ190, 150Χ200, 160Χ190, 160Χ200
ΕΥΑ
Χρώμα : Χαλκός
90Χ190, 90Χ200, 110Χ190, 110Χ200, 140Χ190, 140Χ200, 150Χ190, 150Χ200, 160Χ190, 160Χ200
ΛΑΜΔΑ
Χρώμα : Χαλκός
90Χ190, 90Χ200, 110Χ190, 110Χ200, 140Χ190, 140Χ200, 150Χ190, 150Χ200, 160Χ190, 160Χ200

Καναπέδες Διάσταση
ΑΝΔΡΟΣ
Χρώμα : Χαλκός
90Χ190
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Χρώμα : Χαλκός
90Χ190
Το προϊόν προστέθηκε για σύγκριση